Jong Crescendo Ede - Interkerkelijk zangkoor
Welkom

Zing je graag?

En ben je 7 jaar of ouder…?

Wij zoeken nieuwe leden!!!

Wij oefenen iedere dinsdagavond van    18.45 -19.30 u (Zuiderkerk, Zandlaan in Ede)

Ons koor

Het interkerkelijk Psalmzangkoor Jong Crescendo uit Ede telt zo’n zestig enthousiaste jongens en meisjes uit de regio Ede, Veenendaal en Barneveld.

Het koor is bekend en geliefd doordat uitsluitend de Psalmen uit de berijming van 1773 in een niet-ritmische zetting worden gezongen.
Wekelijks repeteren de koorleden om hun kennis van zang en muziek te ontwikkelen en daarmee op gepaste wijze de psalmen te kunnen uitdragen.

Muzikale leiding

Het koor staat onder leiding van dirigente Linda van Dijkhuizen en wordt op piano of orgel begeleid door Ton Burgering.

D.V. 25 augustus uitje VO-leden.

25 augustus uitje VO-leden Op 25 augustus hopen we aan het einde van de middag / begin van de avond een gezellig samen – zijn met de VO-leden te hebben. Wat er gaat gebeuren is nog niet bekend, maar we hopen op een ontspannen en gezellig samen zijn!! < keer...

Lees meer