Jong Crescendo Ede - Interkerkelijk zangkoor
Welkom

Zing je graag?

En ben je 7 jaar of ouder…?

Wij zoeken nieuwe leden!!!

Wij oefenen iedere dinsdagavond van 19.00u-19.45u (Zuiderkerk, Zandlaan in Ede)

Ons koor

Het interkerkelijk Psalmzangkoor Jong Crescendo uit Ede telt zo’n tachtig enthousiaste jongens en meisjes uit de regio Ede, Veenendaal en Barneveld.

Het koor is bekend en geliefd doordat uitsluitend de Psalmen uit de berijming van 1773 in een niet-ritmische zetting worden gezongen.
Wekelijks repeteren de koorleden om hun kennis van zang en muziek te ontwikkelen en daarmee op gepaste wijze de psalmen te kunnen uitdragen.

Muzikale leiding

Het koor staat onder leiding van dirigente Linda van Dijkhuizen en wordt op piano of orgel begeleid door Ton Burgering.

dinsdag 19 september
Foto's maken en kooropstelling

Dinsdag 19 september   Tijdens onze vaste repetitieavond DV dinsdag 19 september in de Zuiderkerk te Ede worden er nieuwe foto’s gemaakt van het koor. Daarom wordt iedereen in koorkleding verwacht. Voor de duidelijkheid donkerblauwe broek/rok (geen...

Lees meer