Jong Crescendo Ede kinderkoor

Aanmelden en afmelden

Afmelden

Klik hier om (uw kind) af te melden als lid van het koor.

Aanmelden

Vul de onderstaande velden in om uw kind op te geven voor ons koor.

Met ingang van 6 november 2020 geldt er een ledenstop tot en met de zomervakantie van 2021. Dit in verband met de geplande CD opname in juni 2021. U kunt uw kind wel aanmelden, maar hij/zij is dan vanaf september 2021 van harte welkom op de wekelijkse repetitieavonden.

Voorwaarden lidmaatschap

  • Om op een goede manier de psalmen te kunnen oefenen, is het belangrijk dat het kind kan lezen.
    Daarom is de minimumleeftijd voor het koor 7 jaar.
  • Door aanmelding wordt verwacht dat de grondslag van het koor wordt onderschreven.
  • Na het stemmen van het kind wordt deze ingedeeld bij de alten of sopranen.
  • Wilt u meerdere kinderen opgeven? Vul in het eerste veld de voornamen in.

Contributie

De contributie bedraagt per kind: € 7.00 per maand.
Indien u drie of meer kinderen op zang heeft, betaalt u vanaf het derde kind € 5,50 per maand. De contributie is verschuldigd vanaf de maand van aanmelding. (12 keer per jaar)
Dit bedrag dient u d.m.v. automatische overschrijving te betalen op rekeningnummer:
NL59 ABNA 0441 1681 08
ABN-AMRO-bank te Ede
t.n.v. “Jong Crescendo” o.v.v. contributie + naam/namen van het koorlid/koorleden.

Koorinformatie en statuten

Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met het reglement, de statuten en bent u bekend met de koorinformatie.

Let op: voor het ontvangen van berichten van het koor is het belangrijk dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Meer informatie?

Mw. M.J. Bosch (secretaris)
Tel. 0317-750 619
secretaris@jongcrescendo-ede.nl

Repetities

Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.30 uur
Zuiderkerk, Zandlaan 16, Ede

Aanmelden nieuw lid