Jong Crescendo Ede Koor

D.V. dinsdagavond 17 december hebben we onze jaarafsluiting 2019 in de Zuiderkerk, Zandlaan 16 te Ede. Deze avond begint om 19.30 uur en ook dit jaar zingen we weer samen met Psalmzangkoor Crescendo.
Allen van harte welkom!