Jong Crescendo Ede - Interkerkelijk zangkoor
Welkom

Ons koor

Het interkerkelijk Psalmzangkoor Jong Crescendo uit Ede telt bijna honderd enthousiaste jongens en meisjes uit de regio Ede, Veenendaal en Barneveld.

Het koor is bekend en geliefd doordat uitsluitend de Psalmen uit de berijming van 1773 in een niet-ritmische zetting worden gezongen.
Wekelijks repeteren de koorleden om hun kennis van zang en muziek te ontwikkelen en daarmee op gepaste wijze de psalmen te kunnen uitdragen.

Wij oefenen iedere dinsdagavond van 18.45 – 19.30 uur in de Zuiderkerk, Zandlaan in Ede.

 

Muzikale leiding

Het koor staat onder leiding van dirigente Mirjam Morren en wordt op piano of orgel begeleid door Lucas de Heer.
Agenda