Jong Crescendo Ede kinderkoor

Linda van Dijkhuizen

Reeds vanaf jonge leeftijd heeft Linda van Dijkhuizen (1977) zich bezig gehouden met muziek. Vanaf 11 jaar ontving zij dwarsfluitlessen van ‘music master’ Jan Rakhorst. Als fluitiste heeft zij medewerking verleend aan verschillende uitvoeringen.

In 1997 ging een grote wens in vervulling toen Linda dirigente werd van kinderkoor ‘Zanglust’ te Barneveld. Dit koor heeft zij 10 jaar gedirigeerd. In deze periode is zij ook een aantal jaren dirigente geweest van kinderkoor ‘Laus Deo’ in Amersfoort.

Om haar kennis te verbreden volgde Linda een cursus kinderkoordirectie bij de SNK. Tijdens deze cursus leerde zij wat de mogelijkheden zijn van de kinderstem. Ook werd er veel aandacht besteed aan directietechnieken.

Vanaf januari 2008 heeft ze kinderkoor ‘Jong Crescendo’ onder haar hoede.

Linda van Dijkhuizen